КОМІСІЯ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РОБОТУ ТЕАТРАЛІЗОВАНИМ ДІЙСТВОМ НА ЗАМОВЛЕННЯ

За роки життя я бачила різні аматорські та професійні вистави, але оприлюднення Державною інспекцією навчальник закладів України результатів перевірки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 26.02.2016 р. це було унікальне «театралізоване дійство на замовлення» із завищеним рівнем цинізму та неповаги до законодавства, що проявилася у представлені значної кількості фальсифікованих документів, створених під час роботи комісії, та спотворенні фактів і подій.

Оскільки, голова комісії Самсоненко С. Г. відмовився надавати мені акт перевірки, а лише під час виступу перед колективом ознайомив з результатами, не маю можливості надати детальний аналіз роботи комісії ДІНЗУ. Проте, у майбутньому обов’язково оприлюдню результати їх клопіткої роботи та надам власний коментар.
З виступу голови комісії я зрозуміла, що розгляд піднятих мною питань, здійснювався на основі свідчень сторони відповідача та документів, не тільки тих, що існували, а новостворених з метою прикривання незаконних дій.

Наприклад, наказ №340 від 27.04.2015 р. про створення комісії університету по перевірці дотримання процедури формування попереднього складу вченої ради, про яку, я впевнена, ніхто не знав до лютого 2016 р. Наданий комісії аудіозапис зборів трудового колективу, на якому відбувалося голосування за кандидатури і озвучувалася причина формування нового складу не став на заваді фальсифікації.

Ще один невеликий приклад: особа, яка була перепризначена головою фахової комісії, що проводила вступні випробування абітурієнтів у 2015 р. за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» з напряму підготовки і спеціальності «Фінанси і кредит» й сама у цьому році була абітурієнтом з цієї ж спеціальності, оскільки не мала такої освіти, діяла, за твердженням комісії, у законний спосіб. Цей студент-заочник зі спеціальності «Фінанси і кредит» після вдалої вступної компанії був призначений завідувачем кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки й переведений на посаду професора згадуваної кафедри. І це все, за висновком комісії, є підтверджено законними службовими й наказами.

Уся інша інформація у висновках комісії щодо піднятих мною питань у дусі «керівництво діяло законно», а те як це встановлено, чи все враховано, то інше питання.

Звичайно, після отримання акту або довідки за результатами роботи комісії я буду надавати заперечення до ДІНЗУ і оскаржувати її, адже маю на це докази, які керівництво намагається приховати, але вони добре розуміють, що не все можна фальсифікувати та усунути.

Різні інституції нашої країни давно вже втратили довіру суспільства.
Сьогодні ще одна освітянська структура, для мене особисто, втратила чинність. Якщо в її обов’язки входить приховування недоліків роботи керівників установ, робота тільки на завчасно вказаний результат, тоді напевно її варто перевести в статус приватних інспекцій та узаконити основне джерело фінансування.

 

https://www.facebook.com