Підтримаємо запуск НАЗЯВО — навіть кишенькової агенції Гриневич,  де  буде група покірних та лояльних осіб!?

Як і обіцяв, хочу поділитись з вами своїми враженнями щодо засідання Колегії Міністерства освіти і науки України, яке відбулось 26 січня 2018 року.
Насамперед зауважу, що надзвичайно позитивним є те, що ключові рішення щодо реформи вищої освіти сьогодні не готуються, як колись, кулуарно, а виносяться на широке обговорення освітянської спільноти. І це є надзвичайно позитивним моментом, на який також звернули увагу і інші члени колегії.
По-друге . Кожний з учасників засідання має можливість висловити свою точку зору щодо вирішення існуючих в освітянській галузі проблем, яка не завжди збігається з позицією МОНу. Проте право на виступ має кожний.
І по-третє. Учасники засідання не обмежуються у праві надання пропозицій до проекту рішення Колегії. І ці пропозиції обов’язково враховуються у остаточному рішенні Колегії.
Всі ці аспекти я вважаю надзвичайно позитивним досягненням чинного керівництва Міністерства освіти і науки України.

Що ж стосується безпосереднього змісту засідання колегії, то вважаю за доцільне звернути увагу на наступне. Як зазначалось раніше, на обговорення колегії було винесено п’ять питань, а саме:
1. Про пріоритетні напрями змін у вищій освіті у 2018-2019 рр. (доповідач Гриневич Лілія Михайлівна – Міністр освіти і науки України);
2. Про реформування фінансування та економічних відносин у сфері вищої освіти. (доповідач — Ковтунець Володимир Віталійович – перший заступник Міністра освіти і науки України);
3. Про проект Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні (доповідач — Рашкевич Юрій Михайлович – заступник Міністра освіти і науки України);
4. Про відзначення працівників сфери освіти і науки державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (доповідач — Греба Роман Володимирович – заступник Міністра освіти і науки України);
5. Про результати громадської експертизи діяльності Міністерства освіти і науки України, проведеної Громадською організацією «Українська Демократія» (доповідач Голубова Тетяна Анатоліївна – начальник управління з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України).

Не применшуючи значення інших питань колегії, все ж таки я вважаю, що ключовими з них виступили перші два – питання щодо пріоритетів розвитку вищої освіти, та питання реформування фінансування та економічних відносин у цій сфері.
Надзвичайне значення, яке відіграє для української держави розвиток вітчизняної освіти, та, особливо — вищої освіти, як її інноваційної складової, беззаперечно визнали всі члени Колегії та запрошені особи.
Зокрема, Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко у своєму виступі зазначив, що Уряд практично не проводить жодного засідання, на якому не обговорювалося б питання освіти, у тому числі й вищої. І це є стратегічною позицією Уряду.
Позиція виключного значення вищої освіти для розвитку нашого суспільства була підтримана і ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Михайлом Згуровським, який люб’язно погодився провести засідання цієї Колегії на базі Київського національного технічного університету.
Для нашої держави надзвичайно важливо змінити пріоритети розвитку економіки і суспільства. Потрібно, щоб до головних пріоритетів увійшов розвиток людського капіталу, який, власне, і вирішуватиме усі ті проблеми, що стоять перед нами. І наша країна може вийти з тієї складної ситуації, в якій перебуває, саме завдяки розвитку людського капіталу – наголосив у своєму виступі Михайло Захарович.

Бачення Міністерства освіти і науки щодо основних завдань, які сьогодні поставлені перед освітянами і науковцями вищої школи України, а також про проблеми вищої освіти і магістральних шляхів їх розв’язання висловила у своїй доповіді Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Зокрема, Лілія Михайлівна наголосила на тому, що Закон “Про вищу освіту”, який був прийнятий у 2014 році, застарів та потребує змін.
На думку пані Міністра, цей Закон відкрив багато нових можливостей для системи. Але, як виявилося, не всі університети були готові до переходу від прямого контролю держави до практики незалежної експертної оцінки їхньої діяльності, до конкурентного розподілу держзамовлення.
За її словами, широка автономія університетів посилила розрив між провідними вишами й «іншими». Перші скористалися нагодою – запровадили нові освітні програми, залучили роботодавців, увійшли в міжнародні проекти, навчилися розумно планувати освітній процес, зайнялися комерціалізацією власних наукових досліджень, намагаючись створювати конкуренцію на ринку освітніх послуг. «Інші» – капсулювалися у своїй неспроможності ефективного управління.

Також своє бачення щодо вирішення проблем освітньої галузі висловив і я.
Перед усім я поздоровив господаря сьогоднішнього засідання – ректора Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Михайла Захаровича Згуровського з його обранням Головою Наглядової Ради Державного Концерну “Укроборонпром”
Зауважу, що Наглядова рада є вищим органом управління «Укроборонпрому», до її повноважень входить затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, затвердження напрямів діяльності Концерну, визначення інвестиційної політики.
Окрім того, Наглядова рада здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадження фінансово-господарської діяльності Концерну та виконує інші задачі у відповідності до Статуту «Укроборонпрому».
Тому я вважаю надзвичайно знаковим, що Головою Наглядової ради провідного концерну оборонної промисловості України було обрано саме ректора провідного технічного університету нашої держави!

Також у своєму виступі я наголосив на тому, що ми маємо розглядати систему вищої освіти не тільки як соціальну складову розвитку України, а в першу чергу – як елемент нової економічної політики!
Тому існуючий сьогодні дисбаланс з фінансовим забезпеченням, в тому числі щодо заробітної плати для викладачів закладів вищої освіти, яка застигла на місці після підвищення рівня грошового забезпечення для вчителів, — це один із викликів для роботи Кабміну та підтримки відповідних змін Верховною Радою України! І диверсифікація джерел фінансування має стати основою оздоровлення системи вищої освіти!
Чекати ж доки Міністерство фінансів України за нас буде вирішувати проблеми освітньої політики не вже не можемо. І сьогоднішня ситуація з технікумами та коледжами є яскравим прикладом втілення саме “мінфінівської” політики у освітній сфері.
Так, дійсно, я погоджуюсь з Міністром освіти і науки України у тому, що не зважаючи на прийняття ще у 2014 році нового прогресивного і проєвропейського Закону “Про вищу освіту”, темпи проведення нагально необхідних змін, так потужно розпочатих одразу після його прийняття, сьогодні значно сповільнились.
Спостерігається стагнація вищої освіти, стрімке падіння її якості, перетворення окремих університетів на “фабрики зі штампування дипломів” та колосальна міграція нашої молоді за кордон. Існують значні проблеми у конвертації вищої освіти, як безпосередньо у нашій державі, так і за кордоном.
І я переконаний, що для забезпечення розвитку вітчизняна система вищої освіти має показати свою здатність до змін.
Саме ці обставини зумовили необхідність розробки комплексного законопроекту про внесення змін до Закону “Про вищу освіту”, робота над яким провадиться на майданчику комітету робочою групою, у якій представлені всі головні стейкхолдери освітньої галузі, експертного середовища, роботодавців та громадськості. Всього ж до складу цієї групи входить понад 95 провідних експертів освітньої сфери.
Запропоновані новації мають нарешті закласти підвалини для росту, для інвестицій у вищу освіту, для підвищення її якості, врешті-решт — для конструктивної зміни мотивації та поведінки всіх учасників освітнього простору.
Передбачені зміни стосуються трьох основних блоків:
1. Перехід від командно-адміністративної моделі до моделі корпоративного управління закладами вищої освіти. Корпоратизація системи вищої освіти це шлях підтримки лідерів вищої освіти! Бо тільки лідери в відкритій та прозорій системі можуть повернути довіру суспільства.
2. Персоніфікація фінансування через перехід від фінансування будівель до фінансування освітніх послуг для людей. Врахування збалансованості по територіях, спеціальностях, рівних можливостях доступу до якісної освіти. Вирішення проблеми збалансованості рівня вартості навчання за кошти державного бюджету та за контрактною формою навчання.
3. Перехід від системи елементарного зовнішнього незалежного оцінювання до комплексної системи освітніх вимірювань, як головного інструменту оцінки якості вищої освіти (вимірювання) та основи для прийняття збалансованих рішень!
Комітет продовжує працювати над системними змінами в вищій освіті, розуміючи її як драйвера економічних та суспільних змін. Тому наша спільна робота з Радою ректорів, з МОН, зі Спілкою роботодавців Украйни є основою підготовки та прийняття нових Законів. Бо шлях руйнування освітньої інфраструктури це не наш шлях.
Якщо ж реформу зробимо не ми з вами, як фахівці, все життя яких присвячене освіті, то замість нас це зробить Мінфін. І не через освітні закони, а через закони про державний бюджет та зміни до Бюджетного кодексу. І тоді винні у наслідках будемо тільки ми. Подумайте про це…

Світлина від Alexander Spivakovsky.
Світлина від Alexander Spivakovsky.
https://www.facebook.com/
Коментарі
Володимир Сацик
Володимир Сацик Пане Олександре, а чому тиша довкола НАЗЯВО? Незаконна якась тиша )))

Yaroslav Harabazhiv
Yaroslav Harabazhiv Комісія конкурсна має бути для виборів.
Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky Зараз формується Міністерством конкурсна комісія по обранню членів Агенства.

Володимир Сацик
Володимир Сацик Напевно, то надовго ))) і з комісією для вибору комісії за участі ще іншої підкомісії ))) історія з науковим фондом 2 якась.

Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky Володимир Сацик нічого тут не вдієш. Будемо контролювати!

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Голова конкурсної комісії плагіаторка та захисниця плагіату…

Володимир Сацик
Володимир Сацик Ірина Єгорченко апять старі граблі???)))

Олег Шаров
Олег Шаров Володимир Сацик Комісії ще немає, голови комісії немає, але голова вже призначена «плагіаторкою». Це в кого старі граблі?

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Олег Шаров голова сама себе визнала плагіаторкою, без комісії. І Кириленко сама визнала що списала

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk Мається на увазі, що МОН всупереч вимогам ЄС до подібних контролюючих органів як НАЗЯВО через конкурсну комісію відбере лояльних кандидатів. Так що незалежної політики геть очікувати

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко І рішення про це було прийняте цілком кулуарно

Володимир Сацик
Володимир Сацик Yuriy Khalavka здається натякнув, що пора будувати для НАЗЯВО мавзолей ))) бо інституція наче Ленін — вічно живий, але водночас мертвий!!!

Yaroslav Harabazhiv
Yaroslav Harabazhiv Ce la vie. Депутати так вирішили. Назяво через конкурсну комісію.
Володимир Сацик
Володимир Сацик І пропоную туди ще збудувати комору — покладемо всі вкраїнські лептони, рідненькі такі і вишивані )))

Володимир Сацик
Володимир Сацик Yaroslav Harabazhiv радше порішали лохам на радість )))

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk Нічого, побачимо що ЄС скаже стосовно кулуарних пропихувань залежності НАЗЯВО від МОН у законі.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Yaroslav Harabazhiv депутатам це підсунули в пакеті пафосу НУШ. Тобто НУШ була лише відволікалкою для оборони докторства Кириленко

Yaroslav Harabazhiv
Yaroslav Harabazhiv Володимир Сацик Спочатку приймають закони а потім думають як їх втілювати.

Yaroslav Harabazhiv
Yaroslav Harabazhiv Ірина Єгорченко В 2018 році має пройти перша хвиля підтвердження національних. Один з критеріїв це позитивний висновок внутрішньої системи забезпечення якості яка має надати НАЗЯВО.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Yaroslav Harabazhiv То оцінка куп паперів. Гарантую що всі псевдонауковці та перегортувачі слайдів (чи навіть нездатні перегортати слайди самостійно) прекрасно подадуть прекрасні папери
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко І всі національні не менш прекрасно залишаться національними. Навіть ті хто задекларував що головне для керівництва — це лояльність керівництву
Yaroslav Harabazhiv
Yaroslav Harabazhiv Володимир Сацик Для міжнародної акредитації теж потрібні папірці тільки в електронному вигляді.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Міжнародні акредитатори не можуть уявити ступінь деградації нашої вищої освіти, тому вони дадуть папірці і повірять папірцям. Якщо це реформа, тоді ок

Володимир Сацик
Володимир Сацик Yaroslav Harabazhiv я знаю від одного класного професора з Гонконгу, яка у них жахлива бюрократія! Але вона конструктивна, направлена на якусь генеральну ціль!

Yaroslav Harabazhiv
Yaroslav Harabazhiv Не знаю проходимо тест акредитацію в межах одного проекту. Надіслали справу в електронному вигляді. Чекаю приїзду комісії яка має зустрітися зі студентами, викладачами, адміністрацією. А далі будемо бачити.

Андрій Бутенко
Андрій Бутенко Вибрано незалежного голову, і це не сподобалося так званим керівникам освітньої галузі Кириленко, Гріневич, яких викрили в плагіаті! І тому вони протягнули в перехідних положеннях створення нового порядку обрання! А НАЗЯВО напевно тютю(, вірніше декорація цього органу залишається, але змінилася процедура обрання голови і членів, і тепер плагіати будуть перевіряти всю галузь!

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Ключові рішення готуються кулуарно — велике пафосне шоу це не прийняття рішень, а шоу. Хто де обговорював 100% кишеньковість НАЗЯВО?

Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky Розуміючи Вашу позицію все рівно — подивіться засідання. Всім і все не може подобатися. І це нормально. Але обговорення відбулося, хоча я також деякі речі не сприймав. Але це крок вперед!!!

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Alexander Spivakovsky дивилась, шоу як шоу. То не обговорення. Слава партії і МОН

Denis Radiuk
Denis Radiuk Закон “Про вищу освіту” 2014, й справді, застарів та потребує докорінних змін. Залишати так, як є вже далі не можна.

Denis Radiuk
Denis Radiuk Пане Ihor Shelevytsky, щось трапилося?) Чи я помиляюся? Я, справді, є відкритим до критики.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко все одно залишать як є, до реальних змін мало хто готовий

Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірино, так як є не буде, як би того комусь не хотілося. Суто логічно: наявність уваги і діалогу, вже свідчить про початок і плин змін. Впевнений, що це саме той час, коли можна і потрібно вносити конструктивні пропозиції.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk діалогу? Поки бачу цькування та оббріхування тих хто проти ангельського МОН

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Конструктивна пропозиція — 1) прибрати академічно недоброчесних політиків. Це — конструктивно. Або тихо сидіти і мовчати, поки як справедливо сказав топікстартер, чекати поки то вирішить мінфін. Бо ці політики не мають освіту пріоритетом і не мають інтелектуальної чесності навіть перед собою, вони нездатні вирішувати стратегічні проблеми

Denis Radiuk
Denis Radiuk Суспільство не мусить чекати реформ, весь той час, поки хтось когось переслідує, чи усуває. Є правові механізми, нехай працюють. Ви спеціалізуєтесь на негативістських питаннях, таких як академічна недоброчесність, добре, цим хтось має займатись. Правда в тому, що в освіті ще повно інших нагальних питань, які не можуть бути залишені без уваги.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk от і ви вирішили доєднатись до міністра і мене поообріхувати. Не брешіть, і буде вам щастя. Я НЕ спеціалізуюсь на негативістських питаннях.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко І ще раз повторю — реформи від брехунів — це брехня, а не реформи :)

Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко Ви заперечуєте факти: Ви відомі своєю боротьбою з плагіаторами = Ви спеціалізуєтеся на боротьбі плагіатом. Боротьба із чимось негарним (наприклад плагіатом), тобто усунення чогось негарного, це негативістський процес (зі знаком -) за природою, позитивістське ж, це створення, розбудова, конструктивні пропозиції (зі знаком +). В кожній системі для добробуту потріен баланс (винесті сміття з хати, принести їжу, дрова та вапно, щоб білити стіни :-) ). Але кризи «покращення» через серії усунень без розбудови (створення цінності) відомі людству. Пропонуйте, як має бути, а не тільки чого не має, і Ви створите цінність. Доречі, в мене щодо Вас дуже позитивне враження досі, від тої спільної панельної дискусії. Просто у нас з Вами різні точки зору. (Чогось Ви мене навіть розфрендили :-)). Щодо міністра, то я не помічав, щоб пані Лілія особисто про Вас висловлювалася. Виправте, якщо я неправий?
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко не про мене особисто, але натяк саме на нас
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Я регулярно пропоную як має бути. Проте, треба зрозуміти, що є необхідні та достатні умови. За умови царювання брехні ніяких позитивних змін не буде, будуть дурні папери і каргокульт

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко про «я спеціалізуюсь на боротьбі з плаігатом» — це брехня. Не вчіться у брехливої чиновниці. Я не спеціалізуюсь на боротьбі з плагіатом.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Дуже прошу не вдаватись до брехні та маніпуляцій. Говорити про щось не означає спеціалізуватись. Я про погоду часто говорю, і що далі?

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко І брехня породжує всі інші проблеми в освіті, без усунення брехні як принципу діяльності — не буде ніяких реформ…

Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко Ірино, це не брехня, а моя особиста думка. Важливо, що я не кажу про Ваш фах, прошу не змішувати це. Згоден, Ви не спеціалізуєтеся, як фахівець. Виправлюся, добре. Ви, разом із групою активістів-однодумців спеціалізуєте власну громадську діяльність на боротьбі з плагіатом.
Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко Уважно прочитав пост за Вашим посиланням. Виділив для себе ось таку річ: «У нас дві крайності. З одного боку, є реальна проблема плагіату, оцінювати яку мають професіонали, з іншого — є велика небезпека перетворити боротьбу із плагіатом на чергову політичну зброю проти опонентів», — підсумувала міністр. З чим абсолютно згоден. Ірино, дуже важливо, щоб Ви не ставали інструментом в чиїйсь політичній боротьбі, поза власною волею. Я мав це Вам сказати. Не ображайтеся на мене, будь-ласка. Правда, не брехня, в тому, що в постійному конфлікті немає розвитку. А плагіатори, рано чи пізно стануть відомі, але за чинним правовим механізмом, а не подобою «суду лінча», який Ви пропагуєте. Просто механізм має працювати. Хочете подолати плагіат, запустіть цей механізм. Мій досить старий та не дуже актуальний пост з приводу замовних колективних цькувань з політичною метою (це вже настільки ні для кого не секрет, що аж смішно, тож знову маю про це сказати) тут: https://www.facebook.com/denis.radiuk.7/posts/1938452123143788Керувати

Denis Radiuk

Панове юристи та спеціалісти з PR! Зараз в Україні почастішали випадки створення публічних антирейтингів та нагород ганьби. Їх створюють з метою умисного чи замовного приниження честі, гідності та ділової репутації осіб. Люди потрапляють в ці списки з економіко-політичних конкурентних мотивів, з метою роздмухування гучних скандалів, або з мотивів особистої неприязні. Такі дії мали місце стосовно членів родин публічних діячів з метою дискредитації. Нажаль, тепер це з’явилося і в науці. Особи, які утримують такі проекти, наділяють себе «правом» розслідувати, судити та карати :-) Це смішно і негідно, але чи не занадто? Це прикривається щирим прагненням викорінення якоїсь проблеми, але від того не стає менш протиправним по суті. Як має діяти особа, яка стала об’єктом цькування таких осіб, або груп осіб таким способом? Яким чином ефективно вилучати постраждалих зі списків та припиняти подібні проекти? Які правові механізми найкраще застосовувати? Та до компетенції яких саме органів належать такі випадки, крім судів? #гідність #правалюдини#миневсередньовіччі
Denis Radiuk
Denis Radiuk Ihor Shelevytsky Слушно. Чи є тут правники? Потрібна Ваша думка.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Пане Денисе,не вчітьсяв міністерки і не брешіть. Я не пропагую суд Лінча. Не брешіть. Оббріхувати людей які виступають проти брехні, це таки захист брехні

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко І про замовні цькування з натяком на нас ви брешете. Поки плагіатори цвітуть, і з вашою допомогою активно цькують нас.

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk є порівняльні таблиці, які будь-хто грамотний прочитати зможе, що свідчать про факти плагіату та фальсифікацій. це — викриття недоброчесних осіб. за логікою пана Дениса викриття корупціонерів — неправове діяльння, бо порушує їхні права. але, шановний, вони паразитують як і плагіаторі на суспільстві, отже, ці практики треба припинити, бо права корупціонерів/плагіаторів — це питання вторинне у порівняльні з тією шкодою, яку вони приносять суспільтсву і економіці.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Я не бачила раніше ще одного ганебного наклепницького допису від пана Радюка. Нас — ніхто не «утримує», ніяким політичним силам чесна освіта як ми бачимо непотрібна. Ви розповсюджуєте неправдиву інформацію. Утримує її партія -пані Гриневич — щоб берегти спокій партійних плагіаторів та піарити партію та «реформи». Цькують та переслідують — якраз нас, в тому числі придворні розповсюджувачі наклепів. Мене взагалі нещодавно бомжем хотіли зробити — і той ганебний судовий процес не може продовжуватись без схвалення групи підтримки псевдонауковця в керівництві МОН. Дивно, що типу громадський діяч приєднався до кампанії захисту плагіату та брехні…
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk Якщо ваша «думка» — брехня, тоді це брехня, Сподіваюсь що керівництво МОН оцінить ваш палкий захист їхнього спокої та їхньої брехні

Denis Radiuk
Denis Radiuk Svitlana Vovk Не треба писати того, чого немає. Вашу роботу я особисто поважаю і єдине що я сказав, що є правовий механізм і всі рівні перед законом. Нікому не дано право судити чи милувати за порівняльними таблицями, і тим більше робити з цієї ганьби — шоу, підриваючи авторитет до освіти та науки в країні.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk авторитет до освіти та науки вже успішно та скоріше за все безнадійно підірвали саме Кириленко з Гриневич. Дожилися до того що стандарт докторської дисертації то плагіатна псевдонаука — один ректор навіть написав гнівного листа чому критикують псевдонаукову докторську з його закладу після Кириленко — та ж гірше. Наші виступи — це саме спроби відновити зруйнований авторитет і показати, що в спільноті є люди, які не схвалюють деградаційну діяльність. Якщо такі люди є — є надія на самоочищення та розвиток. Арсенал можливої брехні та маніпуляцій з вашого боку ще не вичерпаний, продовжуйте. Мабуть, треба статтю написати — маніпуляції навколо проблеми академічної доброчесності.

Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко Ви не сприймайте все на себе, та публікація була про всі випадки антирейтингів. Є люди які просто «продають в них місця». У мене немає підстав стверджувати, що Ви це робите. Сподіваюся і дуже вірю що ні. Повірте цей цирк навколо п’яти прізвищ, виглядає зі сторони як фарс. Поки не запрацює компетентний орган, запуск якого Ви чомусь не підримуєте, Вам справді буде важко. Розумію, що підтримка конструктивної позиції міністра, це не модно, але якщо позиція конструктивна, то я кажу як є. І утримайтеся від образ будь-ласка. Немає жодного мого вислову, рівно як і половини людей, яких Ви критикуєте, що академічна недоброчесність не є проблемою.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk ви якось можете не брехати? Я підтримую запуск НАЗЯВО — навіть кишенькової агенції Гриневич, просто треба розуміти що там буде група покірних та лояльних осіб.

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk Denis Radiuk наші викривачі працюють не лише з роботами топ-плагіаторів. читайте матеріали сайту http://false-science.ucoz.ua/Керувати
Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко її руйнували з моменту розвалу навчального закладу в Острозі кілька століть тому. Невже Ви хочете сказати, що те, що було до незалежності, то — взірець?
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Також дякую за визнання підтримки недоброчесної міністерки. У таких людей не буває «конструктивної позиції» — там лише політична діяльність, спрямована на утримання у владі та піар.
Denis Radiuk
Denis Radiuk Svitlana Vovk Які роботи? Про що мова?
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk знову настійливо прошу не брехати та не видумувати за мене нібито моїх тверджень. Де я писала що совок то взірець? Ви дійсно тут пишете щоб дати матеріал для статті про брехню та маніпуляції?
Svitlana Vovk
Svitlana Vovk наприклад наскрізний моніторинг робіт з філософії — Моніторинг захистів, що були заплановані на період з 28 листопада по 29 грудня 2017 року, виявив, що з 11 запланованих до захисту на цей період філософських дисертацій (у тому числі 3 докторські та 8 кандидатських), 6, у тому числі всі 3 докторські, містили великий обсяг плагіату; ще одна кандидатська дисертація містила багато явних прикладів безграмотності та приховування беззмістовності за псевдонауковою “пташиною мовою”. http://false-science.ucoz.ua/…/zvernennja…/2018-01-15-51Керувати
Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко знаєте, от те що зараз відбувається, є, було і буде завжди, коли хтось працює, реформи ідуть, і добре. Хто в чому особисто винен чи ні не має впливати на всю країну.
Denis Radiuk
Denis Radiuk Svitlana Vovk Світлано, дуже Вам дякую, зараз іду спати, але прочитаю завтра. Повернуся до обговорення.
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Denis Radiuk На жаль, впливає. Ви мало знаєте і можливо купуєтесь на гарні гасла, вважаючи піар конструктивом
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Хоча парад маніпуляцій наводить на інші думки, ніж просто неосвіченість та сліпа віра в гарні слова
Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко Я Вас запитав, я не цитував Вас. Якщо ні, то добре)
Denis Radiuk
Denis Radiuk Ірина Єгорченко Щодо піару, це не до мене. Виходжу виключно зі змісту програм та напрямку змін в системі освіти. Мене не цікавлять особистіості керівництва міністерства. Це не предмет реформ)
Denis Radiuk
Denis Radiuk Люди, заспокойтеся, нарешті. Добраніч! :-)
Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Та це ви не можете заспокоїтись. Враження що маєте доручення відмивати імідж керівництва МОН. В мене вже були кілька таких персональних тролів. Одного навіть забанити довелося. Один полишив коли почав кричати що знайшов плагіат у Світлани Вовк, але виявилось що це у неї списали. Ви мабуть новенький? За сценарієм попередніх тролів маєте почати критикувати НАНУ.
Svitlana Vovk
Svitlana Vovk А що значить «колосальна» міграція молоді? Як на мене про щось подібне варто говорити, коли перейдено поріг у 10 відсотків від загальної кількості студентів. Ми явно не дотягуємо до цього рівня. Тим більше, що зараз у нас паритет щодо тих хто приїхав і тих, хто поїхав.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко та нема ніякого аж такого рівня міграції. Не розумію навіщо міністр з ректорами то взагалі просувають

Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky В тому числі і по регіонах. По Херсонській області 70% випускників кожний рік відізжають. Не думаю, що це нормально.

Yarema Bachynsky
Yarema Bachynsky Alexander Spivakovsky Потрібно в усіх регіонах країни створювати робочі місця. З економічним зростанням проблема міграції трохи зменшиться. Разом з тим дійсно треба посилювати окремі ЗВО у кожному регіоні. Для цього потрібен повний інструментарій… Корпоратизація державних ЗВО є правильним кроком і її слід готувати та проводити розумно але водночас невідкладно. Потрібні будуть фінансові вливання в окремих випадках. Але можливо КЛЮЧОВОЮ передумовою такого кроку є наявність в КЕРІВНИЦТВІ кожного ЗВО ефективних і чесних управлінців націлених на РОЗВИТОК ЗВО а не на тупе сидіння на потоках… І ТУТ варто добре подумати про проведення незалежного Аудиту (як господарського так і академічного) кожного ЗВО, що корпоратизуватиметься… разом з цим процесом можна було б провести «НУЛЬОВУ ПЕРЕАКРЕДИТАЦІЮ» програм тих же ЗВО. Тут можна було б центровими зробити власне НАЗЯВО, але тоді проблема як і незалежності так і ПОЛІТИЧНОЇ ВАГИ НАЗЯВО стануть ще гостріше навіть ніж зараз. Проте, я не думаю, що до виборів народних депутатів України в 2019-му році реально розпочати таку реальну переоцінку всієї системи ЗВО, порційно, в наступні роки. Але як Вам така ідея в принципі?

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk Єгор Стадний, прошу, наведіть дані.
Svitlana Vovk
Svitlana Vovk Yarema Bachynsky проблема з керівниками вирішується просто — у площині притягнення до відповідальності, проте, правоохоронна система вирішує інші задачі. А далі — ротаця кадрів, щоб за три-п’ять разів обрати тих самих «чесних» та «ефективних». Перше робиться за рік-два, а друга задача — 5 років. Так що раніше 2025 року система не зміниться

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk Alexander Spivakovsky це об’єктивний процес. Мегаполіси можуть дати молоді більше. У вас є дані щодо повернення випускників до Херсона? Все-таки якась частина повертається. Питання яка? Тобто якщо більша, то не варто алярмувати, а якщо менша, то причина у демографічній політиці та розвитку територій

Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky Svitlana Vovk так то так. Але широкий конкурс запустив систему незбалансованого розвитку людського капіталу в країні. Скажіть -:»Чи повернеться дитина після Драгоманова працювати вчителем у Херсон?» У мене прикладів таких нема. А діти в школах не будуть чекати. Я погоджуюсь з тезою, що юристи, журналісти, економісти і т.д. повині йти через широкий вступ. Але по всіх ні. І це важливо зрозуміти. Повертати людей дуже складно. Краще створити умови, в тому числі і освітні, щоб збалансовано розвивати країну. А щодо якості — повинна бути жорстка, а іноді і жорстока центральна політика. Бо Україна на всіх одна. Від Львова і до Херсона😍

Геннадій Чуйко
Геннадій Чуйко Alexander Spivakovsky :Жорстка централізація як ліки неконкурентоздатності регіональних універів виглядає так само як кольт 38 калібру проти гловної болі.
Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky Геннадій Чуйко не завжди. Є контракти, які повині виконуватися. І тут жорстка політика власника є нормальним інструментом. Все інше — через автономію!

Alexander Spivakovsky
Alexander Spivakovsky Yarema Bachynsky потрібно зустрічатися. Сторінки ФБ гарні тільки для розуміння спектра бачення! Нажаль, входячи в деталі, можна отримати «персоніфікацію» проблеми😅

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk на скільки пам’ятаю, було більше 60 тисяч

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Для нашої реальної ситуації це прекрасні показники. Не бачу проблем

Юлія Супрун
Юлія Супрун Все ж таки є якісь позитивні зрушення в нашому суспільстві. Такі важливі рішення обговорюються, враховуются пропозиціі. Хотілося б, щоб освіта взагалі стала приоритетним напрямком розвитку суспільства і ним переймалися не лише самі освітяни…

Denis Radiuk
Denis Radiuk Дуже Вам дякую, просто, як людина. Це мав хтось сказати. Потрібно зберігати, вдосконалювати і примножувати, успіх що є. І, це мають робити люди, які здатні його побачити. Приємно, що це вже більшість. Перепрошую за свої надмірно загальні вислови.

Петро Мироненко
Петро Мироненко Шановний Олександре Володимировичу! Як старий бюрократ зазначу, що доповідачами з такого важливого стратегічного питання, як Закон «Про вищу освіту» не повинні бути лише міністр і його зами. Ми вже звикли до того, що всі міністерства самі себе реформують, а в результаті реформи йдуть у зворотньому напрямку і, гірше того, саботуються. Парламентський контроль має діяти професійно і жорстко щодо бажаючих жити по-старому. Змінюються пори року, а в головах керівників освіти (вищої і не дуже вищої) залишається поки старе, радянське. Нещодавно один мій товариш, якому 60 років, сказав: «Я серед ректорів і директорів наукових установ почуваю себе юним». Досвічених керівників треба поважати, але цим досвіченим керівникам слід готувати собі достойну заміну і не чекати катафалк на рабочому місці.

Ірина Єгорченко
Ірина Єгорченко Про позитив. Позитив є — що хоч якось зрозуміли неадекватність існуючої системи управління університетами, та низьку репутацію української освіти, яку створюють і бюрократія, і недоброчесність. Також дуже підтримую пропозицію повної відмови від академічних груп, старост та жорсткої системи освіти з імітацією «вибору курсів». Сподіваюсь на розуміння, що має бути індивідуальна траєкторія навчання — залежно від початкового рівня, здібностей та зміни бажань студента в процесі навчання. В тому числі коригувальні курси та припинення імітації навчання студентів з ледь початковою освітою. Хоча надії на виправлення ситуації поки не бачу — може колись таки це виправить Мінфін, коли вже неписьменних студентів масово випускатимуть, після НУШ та лозунгів про перехід від знань до компетентностей.