Половина сплаченого Україною внеску за участь у «Горизонт 2020» повернеться на спецфонд Міносвіти

ПолОВина сплаченОГО Україною вНЕСКУ за участь у "Горизонт 2020" повернеться на спецфонд Міносвіти ? А друга половина?

«…

Опубликовано Slava Malar 31 марта 2016 г.