ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІВПРАЦЮ З ФРАНЦУЗЬКИМИ КОЛЕГАМИ

nazyavo
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІВПРАЦЮ З ФРАНЦУЗЬКИМИ КОЛЕГАМИ

Відбулася зустріч Сергія Храпатого, керівника секретаріату, обраного Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та Сергія Курбатова, обраного заступника Голови Національного агентства, з Сільвеном Ріголле, Аташе з питань наукового та університетського співробітництва Посольства Франції в Україні.

Під час зустрічі Сергій Храпатий повідомив, що серед стратегічних завдань Національного агентства є створення системи оцінки якості вищої освіти України, яка має базуватися на сучасному механізмі акредитації вищих навчальних закладів та навчальних програм. «Така система має максимально відповідати європейським підходам і принципам, включаючи ESG як ключовий документ», — зазначив він.

Сергій Храпатий підкреслив, що французький досвід оцінки якості вищої освіти, а також існуючі підходи до акредитації ВНЗ та програм, є надзвичайно важливим для успішного реформування системи оцінки якості вищої освіти України.
«Вивчення відповідного досвіду на етапі становлення Національного агентства є однією з істотних передумов успішної інтеграції української системи університетської освіти в Європейський простір вищої освіти», — наголосив Керівник Секретаріату НАЗЯВО.

У свою чергу, обраний заступник Голови НАЗЯВО Сергій Курбатов звернув увагу на те, що аналогічні французькі агентства з оцінки та забезпечення якості вищої освіти можуть бути орієнтиром для реалізації української моделі забезпечення якості. У той же час, українське Агентство із забезпечення якості може і повинно стати частиною загальноєвропейської мережі агентств, тому включення в Європейський реєстр агенцій із забезпечення якості вищої освіти, а також членство в Європейській асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA), є одними з пріоритетних напрямків в діяльності Національного агентства.

Сторони також обговорили питання співпраці щодо залучення французьких експертів в області оцінки якості вищої освіти до розробки відповідних українських документів та ін.
Окрім того, на зустрічі було порушено питання боротьби з плагіатом у наукових роботах. Аташе Посольства Франції Сільвен Ріголле підтримав ініціативу заповнення і-декларацій для науковців та зазначив, що це обов’язково потрібно запровадити в Україні.